Serwis Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w Kielcach oraz w całym woj. świętokrzyskim

Szkoły podstawowe świętokrzyskie(miejscowość)
publiczność
specyfika
struktura
organ prow.
Znaleziono wszystkich: 1
28-142 Tuczępy, Niziny 120A
tel. 413534183

Ostatnia globalna aktualizacja: sierpień 2013
Podstawowe informacje o sprawdzianie, który będzie obowiązywał od roku szkolnego 2014/2015. Zasady ogólne, części oraz przebieg sprawdzianu, zadania i wyniki, zwolnienia dla laureatów konkursów i olimpiad.
Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Termin sprawdzianu został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2014 o godz. 9.00 - jest to wtorek.
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, organizuje w roku 2015 dziewiątą edycję „Konkursu o Indeks Wydziału Prawa i Administracji UG”. Konkurs jest trzyetapowy. Jako główne nagrody przewidziane są dwa indeksy – jeden na studia stacjonarne na kierunku „prawo”, drugi na studia stacjonarne I stopnia na kierunku „administracja”, uprawniające do rozpoczęcia studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG bez rekrutacji. Temat Konkursu w 2015 r.: Prawo wobec rozwoju biologii i medycyny. Termin wykonania prac to 27 lutego 2015 roku.